چراغ حیاطی کارن

چراغ پلاستیکی پارکی و حیاطی ABS

پلیمر ABS

منظور از ABS کلماتی از این قبیل می باشد:

Acrylonitrile آکریلونیتریل: این ماده میزان مقاومت را در برابر حرارت و واکنش های شیمایی افزایش می دهد.

Butadiene بوتادین: این ماده تقویت کننده استحکام فشاری و سفتی است

Styrene استایرن: استارین نیز باعث شکل پذیری بهتر و سختی بیشتر در سه ماده تشکیل دهنده این پلیمر یعنی abs می شود.

با توجه به ویژگی هایی که سه ماده به کار رفته در abs دارند، باید گفته شود که این سه مونومر باعث پدید آمدن وسعت بسیار زیادی از خواص مختلف در این پلاستیک شده اند و بر اساس خواص آنها می توان از این نوع پلمیر برای کاربرد های فراوانی استفاده کرد