آدرس کارخانه

تهران، جاده خاوران، عباس آباد علاقمند، شهرک صنعتی بهارستان، فاز یک، نیلوفر ششم، سالن 439

شماره تماس

موقعیت روی نقشه